We need your support!

 

The webTV funds are running low.  Help us fund the next free Formula Offroad broadcast on SMKplay.se   Read More...

 

Amount to donate Miljörapport från SBF 2010

(Bilaga 9)

Rapport från SMK Uppsalas Formula Off Road NEZ   4-5 september

 

Till

Christer Nystrand SBF

Miljökommittén SBF

Ordf. SMK Uppsala

 

 

 

Hej!

Detta var en ny erfarenhet för mig att se dessa muskelknippen ta sig upp för grusslänter där man inte trodde det var möjligt att ta sig fram och upp på 4 hjul. Visserligen hamnade några på taket, men snabbfix i depån gjorde att de snart var ute på banan igen.

 

Tankpresenningen som jag redan tittade på förra helgen visade sig fungera ypperligt. Den tillsammans med förvaring av alla ekipagens bränsle placerad intill på ett bergflak var en synnerlig bra lösning enligt mitt tycke.

Kombinationen med tankpresenningen, bergflaket samt en container innehållande saneringsmedel samt fat för vätskor gjorde att man fick en väl fungerande tankstation kombinerat med miljöstationen.

 

Till detta kom att man hade sanerings patrull som hela tiden höll uppsikt på eventuella läckage från fordonen, tilläggas kan att dessa dessutom var försedda med så kallad blöja för att förhindra vätskespill vid eventuellt motorhaveri.

Inte minst viktigt var att man visade publik och besökande att här tar vi miljön på allvar.

 

 

I övrigt var det väl ordnat med avfallskorgar inom hela publikområdet och man hade till och med förpassat rökarna (bla.Mig)  till speciella platser inom publikområdet.

 

I min mening ger jag 5 av 5 till SMK Uppsala som arrangör av denna tävling sett ur miljöperspektiv.

 

Tyvärr hade jag inte möjlighet att närvara på söndagen på grund av andra uppdrag men jag är ganska övertygad om att det fungerade lika bra då.

 

Ser ovanstående som ett gott exempel på hur man kan arrangera på ett miljömässigt bra sätt även utanför permanenta anläggningar.

 

Mvh.

 

Peter Hansson

SBF Miljökommittén

Tack till er som hjälper till!!