We need your support!

 

The webTV funds are running low.  Help us fund the next free Formula Offroad broadcast on SMKplay.se   Read More...

 

Amount to donate Slutrapport 2009

 

 

Slutrapport

 

 

 

Nordic Formula Offroad Cup 2009 Dalboda Uppsala

 

 

 

Beskrivning av tävlingsform

 

Formula Offroad: Spektakulär motorsport med specialbyggda bilar med rejäla paddeldäck och stora motorer. Här gäller det att så felfritt som möjligt komma upp för extremt branta backar mellan olika poängsatta portar.
Mer info angående regler hittar man på www.sbf.se.
Syfte
Syftet med denna rapport är att dokumentera vad som hände under 2009 års tävling. Vad som var bra och vad som kan bli bättre.

 

Tillstånd

 

Tillstånd som söktes:
1.    Dispens mot terrängkörningslagen söktes hos Länsstyrelsen.(bilaga 1)
2.    Tillstånd för allmän sammankomst söktes hos Länsstyrelsen som informerade Polisen.(bilaga 2)
3.    Beslut som reglerar punkt 1 och 2 Dnr. 523-5082-09. (bilaga 3)
4.    Tillstånd från markägare (Swerock) (bilaga 4)
5.    Tävlingstillstånd för nationell motortävling hos Upplands bilsportsförbund (bilaga 5)
6.    Banlicens utfärdad av Svenska Bilsportsförbundet (Bilaga 6)

Dessutom så tillstyrktes tävlingen av både Uppsala kommun och Länsstyrelsen i Uppsala län enligt: (bilaga 7 och 8) samt att en riskanalys gjordes i ett tidigt skede enligt: (Bilaga 9)


 

Antal tävlande och hemvist

 

Vi hade 17st startande i år 6st i modifiedklassen och 11st i unlimited.
Representerade länder och antalet förare från vardera land var:
6st förare från Sverige, 5st förare från Norge, 3st förare från Finland, 1st förare från Danmark och 2st förare från Island.

 

Publik

 

Den totala publiksiffran var ca 3200st inkl barn.
Lördag 090919                   1327st betalningspliktiga
Söndag 090920                   1260st betalningspliktiga
Totalt        2587st
2008 års siffra var 2484st betalningspliktiga dvs 103st fler

 

Marknadsföring

 

Tävlingstadens marknadsföring:
Våran hemsida länkad från UNT hela året
3st Annonser i Uppsala Nya Tidning
1st annons i Uppsalatidningen
1st annons i Stockholm City
28st stadsbuss sidor i två veckor
46st stadsinformatonstavlor eurosize.

SMK Uppsalas egen marknadsföring:
120st affischer
Radioreklam i Mälardalen och Dalarna
100 funktionärst-shirt
200 bildekaler
Hemsidan och diverse forum på Internet
Hans Mäkis bil utställd på SHRAs bilutställning i Gränbyishall i Uppsala.
Förslag på markandsföring nästa år är att ställa ut en bil på Gränby centrum helgen innan tävling med biljettförsäljning på plats. Samt att vända sig till andra idrottsklubbar med erbjudanden om fribiljetter mm.

 

Mätetal Marknadsföring

 

Den enda mätmetod vi har på marknadsföringen är tittarsiffror på hemsidan.
Länkad från tidigare sida:
smkuppsala.com            31%
unt.se                15%
formulaoffroad.se            15%
uppsala.com                5%
uppsala.to                4%
eniro.se                4%
facebook.com            4%
bjorklinge.nu                3%

Till detta skall då läggas att radioreklam styrdes via smkuppsala.com vilket gav den bästa responsen till hemsidan.

 

Mediabevakning

 

Under all kritik.
Vi har lite oss själva att skylla då vi var sena med pressrealeasen. Detta måste bli bättre till nästa år.
De som var på plats var:
4Weeel Drive med reporten Mikael Lindberg
Snowmobile med reportern Dick Abrahamsson
Motorsport4sale.com med reporten Osmo Savikko
Fotograf Mikael Ahlinder
Det som behövs tills nästa år är mycket bättre kommunikation med media innan tävling och framförallt att börja tidigare med den biten.

 

Skador på personer, fordon mm

 

Inga personskador rapporterade.
En bil blev så illa skadad under lördagen så att den fick startförbud resten av tävlingen.
Klagomål från Torkelsbovägen att trafik åkte där trots förbud där vi sätter bommar nästa år.

 

Sanering och sophantering

 

Vid akuta oljeläckage var saneringsgruppen på plats inom 1 minut.
Absorberingsdukar och Absol användes för att suga upp oljeläckage och all kontaminerad sand omhändertogs för destrultion.
14 liter Absol användes i år jämfört med förra årets 56 liter
80 kg sand skickades på destruktion mot förra årets ca 400kg
Området besiktigades efter tävling utan anmärkning.
Absolen kom från Slangservice.
Sopor och det som gick till destruktion togs omhand av Big Bag.
12st sopkärl på publikområdet och 2st containrar i depåområdet för sopor (skall vara fler sopkärl i depån nästa år)
4st återvinningskärl för pantflaskor i publikområdet, bör vara fler till nästa år.

 

 

 

Brand

 

Inga brandtillbud rapporterade detta år mot förra året då 3 bilar slog eld
30st Brandsläckare 15Co och 15P kom från Upplands Brandservice
9st brandmän från Uppsala och Knivsta Brandförsvar.

 

Räddningsbilar

 

2st Saab rescuebilar med klipputrutning hyrdes in
Sjukvård
Ambulans från Ekerö ambulansservice.
Läkare och 2 sjuksköterskor var på plats under hela tävlingen.
Säkerhet
Från Svevia (André 070-3476590, Skälbyvägen 2, Upplansdväsby) hyrdes betongbarriärer så kallade GP-link. Dessa betongbarriärer är 6m långa och avskilde publiken från tävlingsområdet där tävlingsbilarna var uppställda. Vi hade som regel att ingen fick sitta på betongbarriärerna om någon bil mot förmodan ändå skulle köra på dessa. Dessa betongbarriärer går inte att rubba varken för hand eller av något tävlningsfordon, dessa flyttas endast med hjälp av en hjullastare efter att de länkats isär på så sätt var publiken helt säker. Dessutom så stod tävlingsbilarna som en extra barriär mellan tävlingsbanorna och publiken.
Betongbarriärerna hämtades och lämnades tillbaka av Bolandskolans transportutbildning.
Tills nästa år så skall fler hjälmar köpas in till alla som befinner sig i botten av tävlingsområdet.
Inhägnad
Området är inhägnat med höga stängsel som står med hjälp av betongfötter. Allt detta är lånat från Uppsala American Car Club.
Inhägnaden är till för att publik ska guidas rätt och för att ingen ska kunna ”planka” in på tävlingsområdet. Till nästa år skall en hjullastare med långa gafflar dedikeras till detta för att det skall gå smidigare.

 

Matförsäljning

 

På menyn stog hamburgare, korv, läsk, godis till bra priser.
Köttproduker från Andersson & Tillman
Läsk från Guttsta källa
Godis från Privab
Tillbehör från Nelins.
Kylcontainer kommer från Hurre (fd. Ki-panel).
Omsättningen mot förra året var sämre vilket delvis berodde på att många valde den billigare korven istället för hamburgare.
Omsättningen var 115000sek
Kostnaderna var XXX
Vilket gav en intäkt på XXX
Tills nästa år så skall kiosken stå i anslutning till entrén samt att både frys och kylcontainer skall användas.

 

 

 

Funktionärsmat

 

Tjänsten var ett samarbete mellan SMK Uppsala och Civilförsvarsföreningen i Uppsala.
Civilförsvarsföreningen i Uppsala lagade funktionärsmaten som en kostnadseffektiv och skarp övning för sina medlemmar. Vilket hade varit svårt i egen regi. SMK Uppsalas funktionärer var mycket nöjda med servicen och hoppas på fortsatt samarbete. Dock med annan matmeny då vissa inte uppskattade valet. Maten kommer från Axfood och läsken från Guttsta Källa.
Det som skall bättras till nästa år är platser där funktionärer kan sitta och äta. Samt att maten till funktionärer som inte kan ta sig till fältköket skall köras ut lite tidigare och administreras bättre. Kostnaden för detta var inklusive råvaror ca 16000 kr vilket gav ett pris på ca 80 kr per person och dag.

 

 

 

Toaletter och hygien

 

11st toaletter på publikområdet varav 1st handikapptoalett.
4st toaletter i depån.
3st funktionärstoaletter. 1st på toppen 1st i entrén. Sedan 1st toalett speciellt till all matpersonal vilket det är lag på.
Toaletterna tömdes och städades under tävlingsdagarna av Vacuum och spolteknik från Uppsala. Detta samarbete fungerade mycket bra och kommer att efterfrågas även nästa år.
Toaletter kom ifrån Lambertsson 10st, Cramo 3st, IP Skogen 4st, Toabolaget 1st HK.
Varje toalett hade gott om toalettpapper och handsprit för att desinficera händerna med.
Tills nästa år skall städutrustning finnas på plats.

 

 

 

Speakerljud

 

Speakerljudet kommer från Scenteknik vilket fungerade mycket bra. Högtalarna höjdes upp i en kran på en kranbil. Kranbil kom från Big Bag.
Speaker för i år var Janne Blomqvist och Jörgen Gustafsson.
Tills nästa år skall vi ha mera färdiga manus.

 

Tält och andra förnödenheter

 

Mat och entrétält kom från IP Skogen
Trubadurtält, presstält och matförrådstält kom från Civilförsvarsföreningen i Uppsala
Matcontainer kom från Big Bag
3st sekretariat från IP Skogen.

 

Depå

 

Väl fungerande depåverksamhet, som hade i förväg utritade depårutor vilket uppskattades av teamen. Förslag till nästa år är skyltar med bild på tävlingsfordonet de ska sätts upp vid respektive ruta. Lätt att hitta rätt ruta för ex de som bogserar tillbaka bilarna eller vid ev sanering. Det som missades i år var välkomstbrevet som teamen skulle ha fått när de anlände till tävlingen.
Inget oljespill i depån detta år!
Swerock bjöd även detta år på ström vilket är en av anledningarna till att vi kan hålla en högre klass än andra organisatörer. Varje team har annars små elaggregat så de får ström och denna miljöbov och irritationsmoment slipper vi.
Långåkers elektroservice hjälpte till med inkoppling och kabel. Elskåp och kabel kom från Lambertsson. Belysningsmaster kom från Cramo.
Banor och tävlingens genomförande
5st tekniska banor och 1st tidbana lades vardera dag. Som banmarkeringar användes färgade bildäck. Poängskyltar gjordes innan av laminerade A3 ark och dessa skruvades upp på markeringskäppar. Till nästa år så måste vi förbättra kommunikationen mellan de som jobbar på startplattan, toppen och depån. Vi behöver skapa rutiner hur arbetet skall fungera. Det som strulade var att de på toppen inte fick information om banbyte direkt, det ansvaret skulle kunna ligga på raceleader. Framvinkare fick dålig information om hur det låg till med de förare som var i depån, om de vill starta i banan eller avstå tex. Detta skulle kunna skötas av tex tidtagningschef och depåchef

 

Funktionärscamping.

 

Kan bli bättre med tvättmöjligheter. Nytt för i år var att även den var elektrifierad.
Publikområde
Publiken fick stå på marken vilket kunde ge lite sämre platser för dem som ville komma nära, men bättre i handikappsynpunkt. Förra året stod publiken på en höjd så det var något bättre sikt men sämre i handikappsynpunkt. Många soptunnor fanns utställda så väldigt lite skräp var det kvar att plocka dock mer fimpar fanns att sanera, vilket vi skall tänka på tills nästa år.
Dessutom skall vi sätta upp askkoppar nästa år.
Kvällsaktiviteter
Badtunna, bastu och dusch är mycket uppskattat både av teamen och funktionärerna. Trubadur (som även spelade under lunchpausen nya låtar tills nästa år.) och band som spelade på kvällen är också uppskattat.

 

 

 

Funktionärer

 

86st funktionärer var av 15st chefspostioner. Alla funktionärer hade gula reflexvästar.
Chefspositionerna hade två färgade reflexväst.  Förra året var vi 70 st

 

Sambandsutrusting

 

24st komunikationsapparater hyrdes av FRO (FrivilligaRadioOrginisationen)
6 st apparater med peltorlurar lånades av Göran Ekström för dommrnas räkning.
12 antal apparater lånades av Rolle Stavlind för parkeringens, sekretariatet, bärgning samt räddnings räkning.
Övrigt att förbättra till snästa år
Fler öppna möten där fler kan delegeras uppgifter.
Förbättra sekretariatets kommunikation med de tävlande (Anmälningsbekräftelse, mer info då de anländer till gropen.)

 

 

 

Slutsats

SMK Uppsala är bästa arrangören på att arrangera Formula Offroad.
En mycket väl genomförd tävling rent organisatoriskt men ändå med förbättringspotensial.
Det som kan sägas som negativt om tävlingen jämfört med förra året är mediabevakningen och marknadsfö

Tack till er som hjälper till!!